Reitan, J. B. (2023). Leder. FormAkademisk 15 år : – i full aktivitet . FormAkademisk , 16(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5383