Hølmebakk, I.-M. (2009). Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg. FormAkademisk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.58