Illum, B., & Johansson, M. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FormAkademisk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.62