GRANGE, K. Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, [S. l.], v. 3, n. 2, 2010. DOI: 10.7577/formakademisk.109. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/109. Acesso em: 23 jan. 2021.