LUTNÆS, E. Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk. FormAkademisk, [S. l.], v. 8, n. 3, 2015. DOI: 10.7577/formakademisk.1433. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/1433. Acesso em: 13 jul. 2024.