Vinje, Erlend. 2010. «Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg». FormAkademisk 3 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.108.