Grange, Kristina. 2010. «Mellan Skrå Och Profession. Om De Svenska Arkitekt- Och ingenjörsutbildningarnas framväxt Och Hur Ett Dominerande Kunskapsideal Har Tagit Form». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 3 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.109.