Frisch, Nina Scott. 2008. «Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen». FormAkademisk 1 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.123.