Lutnæs, Eva. 2015. «Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Design: – Bevisstgjøring Og Endringskompetanse Gjennom Utdanning for bærekraftig Forbruk». FormAkademisk 8 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.