Lutnæs, Eva. 2015. «Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk». FormAkademisk 8 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.