Almevik, Gunnar. 2019. «Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning». FormAkademisk 12 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2310.