Brænne, Karen. 2018. «Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk». FormAkademisk 11 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574.