Waterhouse, Ann-Hege Lorvik, Lovise Søyland, og Kari Carlsen. 2019. «Eksperimentelle Utforskinger Av Materialer Og Materialitet I Transmaterielle Landskaper». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 12 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648.