Davidova, Marie, Ben Sweeting, og Birger Sevaldson. 2020. «Relating Systems Thinking and Design (VI) : Within Social and Environmental Systems». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 13 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3691.