Infeld, Jordana. 2021. «H.D.’s Palimpsest and a weaving practice: Weaving as method in literary studies». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 14 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4182.