Bråten, Ingvard, og Jon Øivind Hoem. 2021. «Experiencing (from) the Inside – Mediated Perspectives in Kindergartens». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 14 (4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4637.