Digranes, Ingvild, og Laila B. Fauske. 2023. «Med Fagdidaktikk som omdreiningspunkt ». FormAkademisk 16 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5295.