Hølmebakk, Inger-Marie. 2009. «Universell Utforming I Arkitektpraksis – Belyst Gjennom to Offentlige Bygg». FormAkademisk 2 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.58.