Reitan, J. B. (2010) «FORMakademisk med fortløpende publisering», FormAkademisk , 3(2). doi: 10.7577/formakademisk.107.