Vinje, E. (2010) «Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg», FormAkademisk, 3(2). doi: 10.7577/formakademisk.108.