Grange, K. (2010) «Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 3(2). doi: 10.7577/formakademisk.109.