Frisch, N. S. (2008) «Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen», FormAkademisk, 1(1). doi: 10.7577/formakademisk.123.