Rorgemoen, M. (2011) «Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 4(1). doi: 10.7577/formakademisk.129.