Lutnæs, E. (2015) «Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk», FormAkademisk, 8(3). doi: 10.7577/formakademisk.1433.