Arnall, T. og Martinussen, E. S. (2010) «Depth of Field: Discursive design research through film», FormAkademisk , 3(1). doi: 10.7577/formakademisk.189.