Næss, P. (2017) «Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse», FormAkademisk, 10(3). doi: 10.7577/formakademisk.2300.