Almevik, G. (2019) «Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning», FormAkademisk, 12(1). doi: 10.7577/formakademisk.2310.