Hagen, A. L. og Osuldsen, J. B. (2021) «Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming », FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(1). doi: 10.7577/formakademisk.2586.