Waterhouse, A.-H. L., Søyland, L. og Carlsen, K. (2019) «Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). doi: 10.7577/formakademisk.2648.