Kramer, H. (2018) «Når tilskueren tegner: Minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre», FormAkademisk, 11(3). doi: 10.7577/formakademisk.2741.