Reitan, J. B. (2018) «FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(1). doi: 10.7577/formakademisk.2966.