Davidova, M., Sweeting, B. og Sevaldson, B. (2020) «Relating systems thinking and design (VI) : Within social and environmental systems», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(2). doi: 10.7577/formakademisk.3691.