Møller-Skau, M. (2021) «Perspectives on aesthetics and vulnerability through the life stories of five young men», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(1). doi: 10.7577/formakademisk.3738.