Skjelbred, B. H. (2021) «‘Det ekstra laget’- for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(1). doi: 10.7577/formakademisk.3823.