Brekketo, B. (2021) «Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(1). doi: 10.7577/formakademisk.3916.