Bergman, S. (2021) «Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(1). doi: 10.7577/formakademisk.4124.