Infeld, J. . . (2021) «H.D.’s Palimpsest and a weaving practice: Weaving as method in literary studies», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 14(2). doi: 10.7577/formakademisk.4182.