Klungland, M. (2023) «Romtidmaterialisering og subjektivering: Kunst- og håndverksdidaktikk under posthumane betingelser », FormAkademisk , 16(2). doi: 10.7577/formakademisk.4799.