Honerud, H. og Honerud, J. (2023) «Å forme et kreativt blikk: Fotografi i samspill mellom teknisk ferdighet og bildeforståelse », FormAkademisk, 16(2). doi: 10.7577/formakademisk.4807.