Haakonsen, P. (2023) «Programmering i Kunst og hÄndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen», FormAkademisk , 16(2). doi: 10.7577/formakademisk.4812.