Skjelbred, B. H. og Borgen, J. S. (2023) «Formingsforskning i en ny tid? : En undersøkelse om formingsforskning, kunnskapsutvikling og endring i faget Kunst og håndverk», FormAkademisk, 16(2). doi: 10.7577/formakademisk.4813.