Lutnæs, E., Brænne, K. og Omtveit, B. (2023) «Et kunnskapsfag med samfunnsrelevans : Retorisk analyse av professor Nielsens faste spalte i tidsskriftet Form», FormAkademisk, 16(3). doi: 10.7577/formakademisk.5089.