Frisch, N. S. (2023) «Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek : Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse», FormAkademisk, 16(3). doi: 10.7577/formakademisk.5174.