Hølmebakk, I.-M. (2009) «Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg», FormAkademisk , 2(1). doi: 10.7577/formakademisk.58.