Reitan, J. B. (2013) «Leder. Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk», FormAkademisk , 6(3). doi: 10.7577/formakademisk.721.