Resmini, A. og Carlsson, B. (2014) ¬ęTeaching Systems. Getting future IT entrepreneurs to see the full picture¬Ľ, FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(3). doi: 10.7577/formakademisk.793.