[1]
K. Grange, «Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt- och ingenjörsutbildningarnas framväxt och hur ett dominerande kunskapsideal har tagit form», FormAkademisk, bd. 3, nr. 2, des. 2010.