[1]
N. S. Frisch, «Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen», FormAkademisk, bd. 1, nr. 1, okt. 2008.