[1]
M. Rorgemoen, «Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode», FormAkademisk, bd. 4, nr. 1, jul. 2011.