[1]
E. Lutnæs, «Kritisk refleksjon og systemorientert design: – Bevisstgjøring og endringskompetanse gjennom Utdanning for bærekraftig forbruk», FormAkademisk, bd. 8, nr. 3, des. 2015.