[1]
G. Almevik, «Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk: Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning», FormAkademisk, bd. 12, nr. 1, okt. 2019.